Thomas Roes

Koninklijke Nederlandse Roei Bond

Wedstrijd Administratie & Tijd rEgistratie Roeien

29-10-2012


Inleiding / Plannen / download/installatie handleiding / Laatste versie / Handleidingen / FAQ / Plannen / utility / Word 97 macro's

Inleiding

Dit programma wordt door de KNRB ter beschikking gesteld. Dit programma kan worden gebruikt voor het verwerken van inschrijvingen, uitvoeren van loting en wedstrijdindeling en voor het waarnemen van geroeide tijden. Kortom, er kan een volledige roeiwedstrijd mee worden geautomatiseerd.
Het programma wordt "as is" ter beschikking gesteld, en de KNRB aanvaard geen enkele verandwoordelijkheid voor het al dan niet kunnen gebruiken van het programma.
Verder willen we u er op wijzen dat dit programma het product is van de vrije tijd van diverse vrijwilligers, onder verantwoordelijkheid van de KNRB. Dit houdt in dat er aan de ene kant best onvolkomenheden in het programma voor zullen komen. Aan de andere kant houdt dit in dat er een structuur bestaat, waarin de gebruikers van dit programma uiteindelijk de baas zijn.
Indien u fouten of (in uw ogen) ontbrekende functionaliteit signaleert, kunt u dit laten weten. Dit kan het best aan mij.
Terug naar het begin van de pagina

Download/installatie handleiding versie 2008 (en nieuwer)

Zie bij Handleidingen ook de handleiding Water Installeren.
Ter gelegenheid van het nieuwe inschrijfprogramma zijn er eerst alleen de meest noodzakelijke aanpassingen aan water gepleegd. De datastructuur is nu echter (weer) met een paar velden aangevuld: Opmerkingen bij ploegen en emailadres bij verenigingen. Daarom is het nodig om behalve het programma 2008.01.0x (W08010x.EXE) ook de support bestanden KNRB0503.EXE op te halen en te installeren (starten en uit laten pakken naar C:\, het programma maakt zelf de benodigde subdirectories). Hiermee beschikt u tevensover de laatste lijst met verenigingen. (moet op het moment worden bijgewerkt. Spoedig hoop ik de laatste verenigingen en officials weer bijgewerkt te hebben)

Het jaar 2000 heeft voor roeiers een bijzonder symbolische betekenis (lees hiervoor de colum van Irene), en ook ik heb besloten er maar aan te moeten geloven. De versie nummering die ik bij 0.90 ben begonnen en is doorgelopen tot 0.99 beta 7.1 CDX, heb ik bij deze afgesloten. Volledig volgens de mode hebben we nu WATER 2000. En waar andere 2000 versies soms voor 80% uit nieuwe code bestaat, bevat water 2000 99,9% bestaande code. De belangrijkste aanpassing is het inlezen van voornamen in plaats van voorletters (indien deze op de diskette staan).
Tevens is het de officiele ingebruik name van WATER met foxpro compatibele indexen.

Om het downloaden een beetje binnen de perken te houden wordt het programma in drie delen ter beschikking gesteld:
- Support files KNRBxxyy.EXE
- Het gebruiks programma Wxxyyzz.EXE (voorheen M2kxxyy.exe)
- Het support programma BEST2kxx.EXE
In eerste instantie zult u alle drie moeten downloaden. Indien er updates verschijnen hoeven alleen de aangepaste bestanden op te worden gehaald.
De support files, KNRB2Kxx.EXE, is een self-extracting bestand. Dit moet u uitvoeren VANUIT C:\ met als parameter -d. Dan worden automatisch in de root directory de directory's KNRBDATA en KNRBSYST aangemaakt. Onder KNRBDATA is alvast een wedstrijd aangemaakt, TEST. Hieronder is een directory PRINT. Onder de directory KNRBSYST bestaat nog een directory UTIL. Hierin staat het bestand WATER.BAT, wat het hoofdmenu is. Enkele functies hierin zult u waarschijnlijk naar eigen behoefte moeten aanpassen. Zo zal het starten van WP 5.1 waarschijnlijk niet werken bij U.
De andere twee bestanden Wxxyyzz.EXE en BEST2Kxx.EXE moeten worden uitgevoerd vanuit C:\KNRBSYST. Deze bevatten respectievelijk KNRBMENU.EXE en KNRBBEST.EXE. Meestal treft u ook het bestand HISTORY.TXT aan. Hierin (openen met DOS-EDIT of windows Notepad) staat vermeld wat de voortgang is.

Als alternatief voor het menu WATER.BAT kunt u ook direct het programma KNRBMENU.EXE starten.

Bij het opstarten van deze programma's kunt u diverse keuzes (die voor u toch vaak steeds het zelfde zijn) in een batch bestand of snelkoppeling als parameters vastleggen. Uitleg hierover vind u als u het programma start met de parameter /?. Alle vragen die u bij opstarten normaal krijgt zijn op deze manier automatisch in te vullen. Hieronder het voorbeeld van zo'n snelkoppeling voor de Hollandia Regatta 1999 op een stand alone (tijdens de voorbereiding.

Terug naar het begin van de pagina

Laatste versies

Support files 2011-01 (knrb1101.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2012.00.03 (w120003.exe) Let op, haal, als u dat nog niet heeft gedaan, ook KNRB1101.EXE of nieuwer op en update daarmee eerst KNRBSYST. Gebruik daarna w110000.exe of hoger.
Support programma, KNRBBEST 2000 (best2k00.exe)

Indien u zich afvraagt of een nieuwere versie van het programma voor u wel interessant is kunt u hier de history bekijken.

Nieuwe schema en kwalificatie tabellen met indelingscode 'D' en 'Y'. Dit zijn kopiën van respectievelijk 'B' en 'V' met als aanpassing dat de voorwedstrijden anders worden gevuld: Eerst de legere voorwedstijden, dan de vollere.

2012.00.03: kleine aanpassing in flop-inlees routine. Het wedstrijdtype wordt nu de eerste 4 tekens van WIE er roeit, gevolgt door de eerste 3 tekens van WAT ze roeien (ipv 5/2). Gevolg: LDSA +1x wordt nu "LDSA1x " ipv "LDSA 1x", maar "Ej"+"C4+" wordt nu "Ej C4+" ipv "Ej C4".

2011.00.00: Veld toegevoegd aan w_typ voor omrekenfactoren.
2010.00.02: Compactere weeglijst, voorbereid op nieuw (geüpdate) flopstructuur.
2010.00.00: Import/export wicat formaat in KNRBMENU en licentienummers athleten worden ingelezen.
2009.00.00: EY uitslag t.b.v. junioren roeien op twee dagen

              Intervallen met missende tussentijden worden blanco gemaakt.

2008.01.00:   Default print instelling tijdkoppelscherm op nee. Logboek verdwenen. Database controle opties toegevoegd. o.a. deelnemers aanmaken, losse start-records verwijderen. Deze functies zijn m.n. handig om een goede werking van webter te verzekeren. In uitwijkscherm mogelijk gewiste records bekijken en terug halen.
2007.00.02:   in printfiles gecorrigeerd naar  

2007.00.01: KNRBMENU.INI tag HTMLBODY werkt vanaf nu.

2007.00.00: Bugfixes wedstrijdnummer groepen kiellinie, webter aangepast aan kiellinie wedstrijden, evt met wedstrijdnummergroepen. (Verzoek Tromp)
2006.00.00: Kiellinie loting aangepast, werkt nu ook met wedstrijdnummer groepen en houdt nu ook rekening met teruggetrokken ploegen.
2005-03: Nieuwe Official tabel. Standaard profiel aangepast aan omnummering bosbaan.
2005.01.02: Versie die bij de Randstad Regatta is gebruikt. LET OP knrb0502 support files bevatten enkele verbeteringen in de lotings- en kwalificatieschema's
2004.01.06: Enkele verbeteringen aan de webpagina's. Tevens een bug die in de batch-web mode was geslopen verholpen.
knrb0405: kwalificatieschema's C, J en K gemaakt, voor resp. Challenge Cup (evt meer dan 2 finales), Junioren (maximaal 2 finales op tijdsnelsten) en junioren klassement (op tijd, evt. meer finales). Allen voor 6 ploegen baan.
2004.01.05: nieuwe opties bij automatisch loten om FISA loting te kunnen uitvoeren.
2004.01.04: automatisch genereren wedstrijdnummers bij flop inlezen, bug uit loting printen (vermelding verzamelwedstrijdnummer i.p.v. wedstrijdnummer omschrijving
knrb0404: kwalificatieschema deelt de banen nu vanaf baan 1 in, tenzij in het profiel wordt opgegeven dat de eerst gebruikte baan baan 2 is. Tevens worden directe finales nu (net als finales uit voorwedstrijden) FA i.p.v. F1 genoemd.
knrb0403: Nieuwe supportfiles: update official tabel (Martijn Valk grote P en andere code voor van Rijnsoever, was identiek aan Marleen van Rij)
2004.01.03: o.a. verder werken met de status: goedgekeurde wedstrijden kunnen niet meer in het tijdkoppelscherm worden opgeroepen.
2004.01.02: foutieve meldingen in loting verholpen. Initialisatie variabelen voor website verbeterd.
2004.01.01: R-Result-Kiel print nu (als in profiel apart_br op "N" staat) het eigen wedstrijdnummer van de ploeg -en- markeert de eerste ploeg per veld. Tevens loopt de klok in het tijdkoppelscherm nu door de 23:59:59
2004.01.00: Twee structuur uitbreidingen om (eindelijk) eens goed met baanrecords te kunnen gaan werken. (moet verder nog geïmplementeerd). LET OP, Haal ook KNRB0402.EXE op en update de KNRBSYST directory! Al wel geimplementeerd is het kunnen selecteren in het starts scherm (met F7) van ploegen als baanrectyp het geselecteerde wedstrijdnummer-type hebben.
2004.00.05: Loting A en B finales, verdere verbeteringen web-site. Enkele aanpassing van de data structuur (opmerking langer, ballast tekst i.p.v. numeriek) voor beter gebruik WEB-interface. LET OP, Haal ook knrb0401.exe op en update de KNRBSYST directory!
2004.00.04: Opmerkingen veld ploegen kan nu op kamprechtersloting, kamprechtersbriefjes en weeglijst worden geprint. Tevens een optie in het tijdkoppelscherm (onder F9) om een histogram van de startintervallen op te roepen.
2004.00.03: Opmerkingen veld ploegen wordt nu op werklijst kiel geprint. Lock-retry met maximum ingebouwd voor kiellinie koppeling.
2004.00.02: Bugfix  in de toetsenbord afhandeling in indelen en loten - per wedstrijdnummer. Essentieel voor handmatig bijwerken van de loting.
2004.00.01: Webpagina werkt nu op basis van Cascading Style Sheets. Tevens sortering uitslagen aangepast en aan de wedstrijdnummerlijst de omschrijving toegevoegd. Zie handleidingen voor gebruik CSS
2004.00.00: Batch-genereren web-uitvoer, bugs uit het integreren van tijdlog's
ploeglijsten bij loting / indeling en start scherm op naam gesorteerd. LET OP Haal ook knrb0300.exe op en update de KNRBSYST directory! In knrb0300.exe zit ook de nieuwe PLAGEN.EXE interface om water te koppelen aan de Alge tijdkasten op de bosbaan. Aansluiten op de printeraansluiting. 

Eerdere versies
Hoewel ik mijn uiterste best doe om geen programmeer fouten te maken blijkt met enige regelmaat dat sommige aanpassingen, nieuwe mogelijkheden of bug-fixes toch ongewenste neveneffecten hebben. Daarom heeft u de mogelijkheid om als een nieuwe versie onverhoopt niet mocht bevallen alsnog een iets oudere versie op te halen.
Support files 2005-03 (knrb0503.exe)
Support files 2005-02 (knrb0502.exe)


Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2011.00.02 (w110002.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2010.00.02 (w100002.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2010.00.00 (w100000.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2009.00.00 (w090000.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2007.00.02 (w070002.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2007.00.01 (w070001.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2007.00.00 (w070000.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2006.00.00 (w060000.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2005.01.02 (w050102.exe)
Gebruiksprogramma, KNRBMENU 2005.01.00 (w050100.exe)
Support programma, KNRBBEST 2000 (best2k00.exe)

Terug naar het begin van de pagina

Handleidingen

Hieronder kunt u de eerste handleiding downloaden. Het betreft de aansluiting van de apparatuur. Ik hoop in samenwerking met de gebruikers binnenkort de volgende handleidingen te kunnen publiceren:
- werkwijze standaard 2Km wedstrijd
- werkwijze standaard kiellinie wedstrijd
- inschrijvingsverwerking (inclusief loten en indelen)
 
File Datum en Omschrijving
Handleiding
Nieuwe overall handleiding 2012, v 0.5


Water Installeren
01-04-05 1.0
Handleiding (met plaatjes) over het downloaden en installeren (en updaten) van Water.
Wedstrijdnummer groepen
30-03096 1.1
Gebruik van wedstrijdnummer groepen voor (Skiff)head. Toegevoegd: advies minimale versie water 2006.00.00
Webter
18-04-2008 3.1
Handleiding Webter, de web-interface op Water. Bijgewerkt voor versie 0408. Bijgewerkt met ervaringen Hollandia en ARB. Er zijn diverse ontwikkel plannen.
instructie voor gebruik op XP-Pro en Windows 2003.  LET OP: installatie op XP-Pro en zeker 2003 is een stuk ingewikkelder dan windows 2000. Ook is gebleken dat werking onder windows 2003 nog niet optimaal is. M.n. refresh van het CvA scherm wil regelmatig blijven hangen.
Wireless start
21-05-2004
Handleiding opbouwen wireless netwerk naar starttoren met de Randstad wireless set. (2Mb!)
Apparatuur

12-03-2000 
Betreft het aansluiten van de apparatuur. Deze handleiding is voor een groot deel algemeen. Het aansluiten van de tijdwaarnemings apparatuur is toegespitst op kiellinie wedstrijden. 
Deze handleiding is geschreven door Marion Jacques (o.a. Skiffhead en Randstad) en door mij gecontroleerd en van enkele kleine verbeteringen voorzien.
Aansluiten foto-finish
07-06-2004
Handleiding foto-finish.
Aansluiten PLC kast 5-4-2004
Foto-handleiding aansluiten PLC tijdkast. (beetje groot (2,2Mb) en foto's niet optimaal scherp, maar wel duidelijk).
Aansluiten Alge kast
17-4-2004
Foto-handleiding aansluiten ALGE tijdkast. Niet zo groot (500Kb) maar ook niet zeer super foto's.
Inschrijven 26-03-2004
Dit document is de handleiding die bij de Head wordt gebruikt. Slechts zeer kort gecontroleerd, maar Sjoerd Velthuis vertrouw ik wel. 
Onlangs aangevuld met de procedure voor het inlezen van inschrijvingen via het web-inschrijf programma.
Meer aanvullingen m.b.t. mogelijke problemen met het inlezen van de web-inschrijvingen.
Cursus Water 1-4-2005 versie 1.2b
Cursus Water van Marion Jacques, geschreven toen ze een jaar niet bij de November 4en kon zijn. Dit is een goede basis handleiding
Water losse PC's
03-11-2004 Versie 1.0
Handleiding van Tromp voor de TBR op basis van Cursus Water van Marion Jacques. Start en finish wordt ter plekke op losse PC's gedaan die met atoomklokken op tijd worden gehouden. De koppelingen worden later gecombineerd.
Nieuw evenement
1-4-2005
Hoe maak ik een nieuw evenement aan en neem ik eventueel wedstrijdnummer en andere gegevens over van mijn administratie van vorig jaar.
Kleine omissie: kopieren DBF bestanden aangepast.
Opbouw Bosbaan 25-4-2003
Handleiding opbouw Bosbaan met computers en tijdwaarnemings apparatuur van Alge. Handleiding is niet helemaal compleet, maar een goed begin.
Website 25-11-2003
Handleiding voor het gebruik van de website die water kant en klaar kan genereren. (Met dank aan Marc Rietman)
Water_css
31-1-2004
Handleiding voor gebruik Cascading Style Sheet voor de website.
losse_pc
28-1-2004
Handleiding voor het doen van tijdwaarneming bij kiellinie wedstrijden met losse PC's
Database structuur
30-5-2005
Beschrijving van de database structuur van Water. Bevat ook uitleg over de indelings en kwalificatie schema's. Bijgewerkt met nieuwe opties voor FISA loting
Rugnummers bij BaB
9-6-2005
Beschrijving hoe je handig met rugnummers kan werken voor Boord-aan-Boord wedstrijden.
Handleiding tijdkoppelen.
10-6-20006
Handleiding tijdkoppelen

FAQ

De meeste vastlopers op dit moment zijn aan een klein aantal mogelijke problemen te danken:
 
Printen uit webter werkt niet pop-up's worden geblokkeerd. Sta dit toe in uw browser. In Firefox (NL) is dit Extra->Opties->Inhoud. Maar een uitzondering voor het URL waarop u webter gebruikt.
Printen in een netwerk duurt lang
Het probleem is dat oude DOS programma's er van uit (kunnen) gaan dat de printer lokaal is aangesloten en ze tijdens het printen rustig even na kunnen gaan denken, de printer wacht wel. Er is dan ook nooit een EOJ (End Of Job) teken gekomen.
Hoe weet een netwerk nu dat de printjob afgelopen is?
In een Novell netwerk was het eenvoudig, het capture commando had een timeout die je in de opdracht regel mee kon geven. Als er die tijd niets meer komt wordt de job afgesloten. (Staat deze te kort kan het dus gebeuren dat midden in een print de printer ineens gaat printen en de rest van de opdracht op een nieuw vel komt.
In een microsoft netwerk gebruik je NET USE om een LPT1 (of 2 of 3) af te vangen, maar hier is geen commandline timeout. Die is er wel, maar verstopt in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW\LPT_Timeout
Stel deze in op 2 of 3 i.p.v. de standaard 15.
Maken printoverzichten werkt niet Bestaat er in de directory waar de gegevens staan (x:\KNRBDATA\<evenement>) een subdirectory PRINT? Maak die zonodig aan.
Inlezen flop-directory lukt niet Het scherm geeft links aan: Inlezen KNRBY.INI
rechts staat: OK
onderin staat: zo kan ik niet verder.
Dit herhaalt zich bij elke vereniging.
Controleer KNRBY.INI in een van de KNRBDATA\FLOP\<ver> directory's. Het moet met notepad te openen zijn en ongeveer 16 regels bevatten. Een hiervan MOET met CDEFKLUB beginnen en op posities 12-13-14 de drielettercode van de vereniging bevatten.
Probeer het uitpakken van de .tar.gz file opnieuw. Pak uit met Winzip. Ervaring leert dat m.n. WINRAR verkeerde KNRBY.INI bestanden oplevert.
Het programma kan geen gegevens vinden. Controleer of het bestand KNRBMENU.INI bestaat. Hierin kunnen namelijk alternatieve driveletters voor (m.n.) de lokale- en de netwerk-data schijf staan ingesteld.
Het programma geeft bij opstarten direct

Error SIXCDX/1001 Open error:
x:\KNRBDATA\<pad>\profiel.DBF
(DOS Error 5)
Het bestand PROFIEL.DBF (en waarschijnlijk alle andere) hebben een Read-Only attribute. Dit komt meestal door het opslaan van een administratie op CD. Als bestanden hier weer vandaan worden gekopieerd houden ze vaak deze Read-Only eigenschap.
Selecteer alle bestanden in de administratie directory, klik rechts en kies eigenschappen en zet de Read-Only attribute uit. Doe dit ook met bestanden in de PRINT (en andere) subdirectory(s).
Het programma stopt op sommige plaatsen met een foutmelding SIXCDX/100x. Dit is waarschijnlijk een gevolg van te weinig FILE-handles die onder dos of in de dos-box beschikbaar zijn. Met files=50 moet het programma goed kunnen draaien. Zie op de inschrijf-faq pagina bij de melding over DOS-error 4 de details over het instellen hiervan onder DOS, Windows 9x en Windows NT
Tijdwaarneming werkt niet. De tijdkast is juist opgesteld (ledjes 1 t/m 5 branden alleen als het betreffende knopje is ingedrukt, COM2 geeft na het maken van een contact een knipper. Een aantal opties ter controle:
PLCGEN.EXE is 4.464 bytes, 28-03-1998 15:44, NIET 4.416 bytes, 1997. In KNRB2K04.EXE (of later) zit de juiste versie.
Om te controleren of wel het juiste seriele signaal door de PC wordt ontvangen start u een serieel terminal programma (Hyperterminal, Procomm) ingesteld op 9600-8-O-1. Voor de Alge kast is dit 2400-8-N-1. Er verschijnt (als het goed is) een regel met kanaalnummer, uur, minuut, seconden en honderdsten (met dubbele punten etc.) voor elke puls die wordt gegeven.
Indien u de juiste PLCGEN gebruikt en op deze PC het signaal van de klokkast goed binnenkomt, controleer dan de opstartopties of switches van KNRBMENU: /TC c.q. tijdkoppelkast, PLCGEN.
Voor het geautomatiseerd opstarten van het tijdkoppelscherm op een XP machine is er nog een speciale truuk. Maak (dit is nog gewoon) een batchfile met de volgende inhoud:
mode con lines=25
C:
CD\knrbsyst
util\plagen /1
net use lpt1 \\server\printer
knrbmenu /k/n/tc/easop04

Maak vervolgens een snelkoppeling met als opdrachtregel:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\COMMAND.COM /C C:\KNRBSYST\TIJD.BAT

Gebruik niet CMD.EXE maar COMMAND.COM. Anders communiceerd PLAGEN niet met KNRBMENU.
laatste regel KNRBMENU.INI werkt niet
Voeg aan het einde van deze regel nog een <enter> toe.
Een andere foutmelding Controleer of op deze site inmiddels een nieuwe versie van het programma bestaat. Zo ja, probeer deze laatste versie. Zo nee, probeer een oudere versie waar al wel alle gewenste functionaliteit in zit.
Melden fouten Start water vanuit een DOS venster. Op die manier krijgt u een uitgebreidere foutmelding te zien.
Bel of mail alle foutmeld regels en een omschrijving van wat u aan het doen was en welke versie van het programma u gebruikt naar thomasr@xs4all.nl. Voeg eventueel Uw administratie toe (gezipped).
Tijden schuiven (naar achter) geeft melding "blok is niet vrij"
Maak een spook-kamp aan om (b.v.) 23:55. Dan werkt alles wel.
Bij het gebruik van msAccess als rapport generator met gekoppelde water bestanden volgt de foutmelding "index niet gevonden" 3015
http://support.microsoft.com/kb/248841/EN-US/

Stel in het register
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\BDE (DWord) in op 2.

Terug naar het begin van de pagina

Plannen

Zoals misschien wel duidelijk is, is dit programma niet af, en zal het dat ook niet snel geraken. Er zijn altijd wel dingen te verzinnen die beter/mooier etc. kunnen. Hieronder een lijstje van zaken die al in de planning zitten:
-Handleiding: algemeen, installatie, boordwedstrijden, kiellinie wedstrijden, meerkampen.
-Verbeteringen aan de uitvoer (suggesties welkom)
-snellere bediening
-Controle promotiecode bij verandering aantal roeiende ploegen
-Weeg programma (met koppeling naar de weegschaal?).

Overige software

Er is een voorlopig programma voor het goedkeuren van uitslagen. Goedgekeurde uitslagen worden verplaatst naar een (zelf aan te maken) sub-directory GOED (of natuurlijk FOUT). Bij het opstarten moet eerst een willekeurig bestand uit de juiste print directory worden geselecteerd. Klik hier voor versie 1.0.

Terug naar het begin van de pagina

Utility

21-7-2004
Webter0411a
Webter0411
Webter0410
Webter0409
Webter0408
Webter0407
Webter0406
Webter0405
Webter0404
Webter0403
Webter0402
Webter0401
4.12:
- beter bestand tegen niet ingevulde velden
- link in voor goedkeuren e.d. in de kampenlijst langer

Web-interface op water voor W2K/IIS server en (voor optimaal gemak) Mozilla browser. Download ook steeds de handleiding. Hierin is ook de lijst met verbeteringen per versie opgenomen. LET OP: Werking onder windows 2003 nog steeds niet optimaal.
4-4-2000 Watch 2000 Programma om live de finishtijden te zien. Werkt ook bij boordwedstrijden
28-10-2003 journaal analyser 0.03 Programma om het journaal van de tijdlog van kiellinie wedstrijden te analyseren. De log toont alle onregelmatigheden. Heeft minimaal water 2003.00.07 nodig op alle de tijdkoppel computers.
0.01: laat journaal.txt zien en geeft aan bij welke ploegen -of- meer dan 1 keer start of finish is gekoppeld, of alleen start of finish is gekoppeld.
0.02: aparte lijst met het journaal en de bijzonderheden. Apart scherm met alle koppelingen voor een rugnummer
0.03: Mogelijkheid om regels uit het journaal te wissen en het (opnieuw) te laten analyseren. Tevens scherm met uitleg.

vistasoftware Twee gratis windows utilities waarmee de water tabellen kunnen worden bewerkt, en dat terwijl water gewoon actief mag blijven zijn zonder dat er problemen met indexen ontstaan.

Terug naar het begin van de pagina

MS-Word 97 macro's

Met Francisca Ritsma heb ik drie nieuwe macro's gemaakt. Deze zijn bedoeld voor het opmaken van
kamprechtersbriefjes
kamprechtersloting
uitslagen
De macro's zijn gemaakt in een Nederlandse Word '97 SR-2. Toepassing in andere word versies en talen is (nog niet) getest.
Uitgebreide documentatie over het gebruik is te vinden in  Handleiding watermacro.doc
 

MS-Access 97 database koppeling

Waar het bij de SkiffHead (2-Head, jeugdhead) al langer van Access gebruik werd gemaakt voor het mooier opmaken van de uitslagen, is nu ook de eerste competitie wedstrijd (OOCUZ Opening) voor Access gegaan. Hier is echter gewerkt met rechtstreeks gekoppelde tabellen zodat steeds een nieuwe tussenstand van de dag kon worden gepubliceerd. Ik hoop binnenkort de definitieve versie van deze sheet hier als voorbeeld te kunnen publiceren.

Interesse hierin, vragen opmerkingen enz enz enz:

Paul Venemans Prijs Bug 2003?
Op de site van Het Spaarne wordt melding gemaakt van een bug in de laatste versie van Water, 2003.00.07. Hierover het volgende:
-Met deze versie van water hebben zowel de afgelopen November vieren en de Asopos Najaars gewerkt.
-De verandering van 2003.00.06 naar 2003.00.07 betreft slechts een verandering van de regeleinde van het journaal.
-nieuw in versie 2003.00.04 was het bijwerken van de kampstatus, maar dit was slechts in het boord-tijdkoppelscherm
-nieuw in versie 2003.00.02 was ook een verandering in het boord tijdkoppelscherm (starttijd herkennen ook als er geen baan 1 wordt gebruikt)
-In 2002.00.00 en 2002.00.01 is gewerkt aan de kampenlijst, kortom weer alleen in tijdkoppelscherm boord.
Kortom, al sinds 2001 is de code van het tijdkoppelscherm boord stabiel en wordt deze door diverse wedstrijden zonder bijzondere problemen gebruikt.
Uit correspondentie met het Spaarne blijkt dat het Spaarne al jaren met een zeer oude versie van Water werkt. Ik vind het jammer dat de ervaren krachten bij Het Spaarne:
-jaren lang een oude versie van water zijn blijven gebruiken zonder dit mij te melden (ik neem aan dat ze met een nieuwere versie een probleem hadden, dit kan ik echter niet oplossen als dit niet wordt gemeld, in tegenstelling tot de andere organisaties die water gebruiken).
-de ervaren gebruikers bij Het Spaarne (nota bene mede programmeurs van water vanaf het begin tot ongeveer 1997 of 1998 en professioneel werkzaam in de automatisering), bij het overslaan van zoveel versies van water het kennelijk niet nodig hebben geacht te testen of de laatste versie van water goed werkt (waarom zijn ze steeds voor de Spaarne Lente Race een oude versie van water blijven gebruiken).
-ruim een week na de Paul Venemans Prijs Het Spaarne mij nog geen details over de fout hebben kunnen leveren (zoals regelnummers waar de fout zich voordoet, gebruikte opstelling, besturingssysteem, gebruikte tijskast etc.) zodat ik nog steeds niet aan de oplossing van deze (vermeende) bug kan werken.
Mijn vermoeden is dat door kortere wedstrijd-afstand, meer ploegen per blok en sneller opjagen er langer overlap is geweest tussen start en finish, en dat er tijdens deze overlap (en daarbuiten) een hogere tijdsdruk op het tijdkoppelen was dan bij de Spaarne Lente Race, en dat het door deze hogere werkdruk niet mogelijk is gebleken op zowel start als finish bij te blijven. Ik heb deze suggestie richting Het Spaarne als hypothese voorgelegd en wacht op reactie.
Conclusie:
Gebruik van water in zowel boord-aan-boord met Alge tijdkast (PLAGEN.EXE) als kiellinie met de PLC kijdkast van de KNRB (groene koffer) is zonder problemen mogelijk met versie 2003.00.07 (en hoger).
Intussen heeft Het Spaarne voor de afgelopen Spaarne Lente Race weer gewoon gebruik gemaakt van Water. Wel hebben ze nu twee computers gebruikt.

Terug naar het begin van de pagina

Thomas Roes

Schouwenwerf 1
2317 DN Leiden
071-5157414
of  e-mail


Terug naar de KNRB Page.